animator

HỌC, HỌC NŨA, HỌC MÃI

Tài nguyên dạy học

* PHẠM ĐÔN LỄ LIÊN KẾT *

THỜI GIAN QUÝ NHƯ VÀNG

Các ý kiến mới nhất

HƯƠNG SEN ĐẤT VIỆT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • THCS PHẠM ĐÔN LỄ

  TRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ - HƯNG HÀ - THÁI BÌNH
  HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG
  chu-new-moiHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  chu-new-moiNói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
  chu-new-moiMỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
  chu-new-moiXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  Chào mừng quý vị đến với website của THCS Phạm Đôn Lễ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế làm việc 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HT
  Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:18' 16-01-2018
  Dung lượng: 129.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ
  TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ

  Số: .../QĐ-HT PĐL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

  Tân Lễ, ngày 23 tháng 9 năm 2017

  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v ban hành quy chế làm việc trong hoạt động
  của trường THCS Phạm Đôn Lễ
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ

  - Căn cứ quyết định số 04/QĐ - BGDĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;
  - Căn cứ Điều lệ trường THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  - Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế làm việc của trường THCS Phạm Đôn Lễ năm học 2017 – 2018.
  Điều 2: Các bộ phận, tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế này trong tổ, trong các đoàn thể mà mình phụ trách.
  Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Hưng Hà (để báo cáo);
  - Như điều 3 (để thực hiện);
  - Website Trường;
  - Lưu VP.
  HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Trần Ngọc Sáng
  
  

  PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ
  TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


  
  QUY CHẾ LÀM VIỆC
  CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
  TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HT PĐL ngày 23/9/2017,
  Của Hiệu trưởng trường THCS Phạm Đôn Lễ)

  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: Mục đích.
  Thực hiện quy chế làm việc trong nhà trường nhằm xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của trường.
  Điều 2: Nguyên tắc.
  Thực hiện quy chế làm việc trong nhà trường phải đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, tuân theo các quy định trong Điều lệ trường trung học và các văn bản khác quy định về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CB-GV-NV trong nhà trường.
  Điều 3: Phạm vi của quy chế.
  Quy chế này quy định những nội dung liên quan việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CB-GV-NV trường THCS Phạm Đôn Lễ.

  CHƯƠNG II
  SINH HOẠT, HỘI HỌP; LẬP KẾ HOẠCH, BÁO CÁO;
  LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI; HÀNH VI, NGÔN NGỮ, TRANG PHỤC.

  Điều 4: Sinh hoạt, hội họp.
  Trong trường có các cuộc họp sau:
  1. Họp CBCC (Họp HĐSP).
  Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường. Hiệu trưởng chủ toạ cuộc họp.
  2. Họp tổ chuyên môn kết hợp sinh hoạt tổ công đoàn.
  - Chuyên môn: Tổ trưởng chuyên môn chủ toạ.
  - Công đoàn: Tổ trưởng công đoàn chủ toạ.
  Thành phần: Toàn bộ thành viên trong tổ chuyên môn, tổ công đoàn.
  3. Họp tổ Văn phòng:
  Thành phần: Toàn bộ thành viên trong tổ (Hiệu trưởng sinh hoạt với tổ văn phòng). Tổ trưởng chủ toạ cuộc họp.
  4. Sinh hoạt Tổ chủ nhiệm:
  Thành phần: Tất cả giáo viên chủ nhiệm, TPT Liên đội, Phó hiệu trưởng phụ trách tổ chủ nhiệm. (Phó hiệu trưởng phụ trách tổ chủ nhiệm chủ trì cuộc họp).
  5. Họp giao ban liên tịch.
  Thành phần dự họp: HT, PHT, BT chi bộ, BT Đoàn trường, CT Công đoàn. Mỗi tháng họp 1 lần. Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp.
  (Từng bộ phận đánh giá công việc đã thực hiện và nêu phương hướng công tác sắp đến. Bàn bạc trong liên tịch và hiệu trưởng tổng kết)
  6. Họp Chi bộ:
  Mỗi tháng họp Chi bộ 1 lần vào đầu tháng (từ 03-05). Tất cả đảng viên tham dự họp.
  7. Sinh hoạt đoàn thể:
  Chủ tịch Công đoàn, BT Đoàn trường chủ động tổ chức cho đoàn thể mình sinh hoạt theo định kỳ và theo chủ đề trong thời gian cho phù hợp.
  Lưu ý:
  + Căn cứ công việc thực tiễn, hàng tháng Hiệu
   
  Gửi ý kiến

  Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu ! Quê hương là gì hả mẹ? Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều !

  Bản đồ Vệ Tinh


  DANH NGÔN