animator

HỌC, HỌC NŨA, HỌC MÃI

Tài nguyên dạy học

* PHẠM ĐÔN LỄ LIÊN KẾT *

THỜI GIAN QUÝ NHƯ VÀNG

Các ý kiến mới nhất

HƯƠNG SEN ĐẤT VIỆT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • THCS PHẠM ĐÔN LỄ

  TRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ - HƯNG HÀ - THÁI BÌNH
  HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG
  chu-new-moiHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  chu-new-moiNói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
  chu-new-moiMỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
  chu-new-moiXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  Chào mừng quý vị đến với website của THCS Phạm Đôn Lễ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 2017 (Chuẩn)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:10' 20-02-2017
  Dung lượng: 153.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ
  TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  
  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2017
  (Kèm theo Quyết định số 01/2017 /QĐ-THCS.PĐL ngày 17 tháng 01 năm 2017
  của trường THCS Phạm Đôn Lễ)

  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  1. Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng đối với nguồn kinh phí được giao để thực hiện chế độ chi thường xuyên.
  2. Quy chế này áp dụng trong phạm vi của đơn vị thực hiện trong năm 2017.
  3. Đối tượng áp dụng: Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
  Điều 2. Mục đích xây dựng quy chế
  1. Tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí sự nghiệp một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;
  2. Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng biên chế và kinh phí sự nghiệp giáo dục;
  3. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục, tăng thu nhập cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;
  4. Thực hiện quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật. Tạo quyền chủ động cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quy chế
  1. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  2. Các nội dung, mức chi của Quy chế không được vượt quá tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành của Nhà nước (nếu là đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí). Các nội dung, mức chi của Quy chế cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành của Nhà nước (nếu là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 1 phần kinh phí).
  3. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phù hợp với nguồn kinh phí hiện có của đơn vị;
  4. Phải phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị;
  5. Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;
  6. Mọi chi tiêu phải đảm bảo có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và theo đúng các quy định hiện hành của của cơ quan Nhà nước và quy chế này;
  7. Đối với khoản kinh phí dạy thêm học thêm, học tự chọn, dạy nghề của đơn vị, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành;
  8. Phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị;
  9. Phải có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn và thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  Điều 4. Căn cứ xây dựng quy chế
  - Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
  - Căn cứ Thông tư 71/2006/BTC ngày 09/08/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;
  - Căn cứ Thông tư 113/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư 71/2006/BTC ngày 09/08/2006;
  - Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
  - Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
   
  Gửi ý kiến

  Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu ! Quê hương là gì hả mẹ? Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều !

  Bản đồ Vệ Tinh


  DANH NGÔN