animator

HỌC, HỌC NŨA, HỌC MÃI

Tài nguyên dạy học

* PHẠM ĐÔN LỄ LIÊN KẾT *

THỜI GIAN QUÝ NHƯ VÀNG

Các ý kiến mới nhất

HƯƠNG SEN ĐẤT VIỆT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • THCS PHẠM ĐÔN LỄ

  TRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ - HƯNG HÀ - THÁI BÌNH
  HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG
  chu-new-moiHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  chu-new-moiNói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
  chu-new-moiMỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
  chu-new-moiXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  Chào mừng quý vị đến với website của THCS Phạm Đôn Lễ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BGH HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HT
  Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
  Ngày gửi: 02h:01' 18-01-2018
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 204
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ
  TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ

  Số: ....../QĐ-HT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

  Tân Lễ, ngày 23 tháng 9 năm 2017

  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng
  Năm học 2017 - 2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÔN LỄ
  Căn cứ Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HT.PĐL ngày 23 tháng 9 năm 2017 của hiệu trưởng trường THCS Phạm Đôn Lễ về việc ban hành Quy chế làm việc năm học 2017-2018,
  Theo đề nghị của hội đồng trường THCS Phạm Đôn Lễ.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng.
  Hiệu trưởng thực hiện Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản Pháp quy hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện Hưng Hà, phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
  Các phó Hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng, thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền. Thực hiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng.
  2. Nguyên tắc làm việc:
  Việc lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện theo quy chế làm việc và quy chế thực hiện dân chủ mà nhà trường đã ban hành. Chấp hành đúng Điều lệ nhà trường và thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  Cá nhân được phân công lĩnh vực nào thì chủ động căn cứ nhiệm vụ năm học, tình hình nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cho từng mặt công tác trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 2 hàng tháng; cuối tháng sơ kết báo cáo Hiệu trưởng. Trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan của giáo viên, nhân viên và học sinh tại các phiên họp hội đồng thường kỳ. Cá nhân được phân công lĩnh vực nào chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực đó.
  Hồ sơ thuộc lĩnh vực nào, do người được phân công lĩnh vực đó thiết lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định. Khi có kiểm tra của cấp trên, phải có đủ hồ sơ theo quy định.
  Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành  nhà trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phải có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Phát huy tính sáng tạo, chủ động của cá nhân, tinh thần cộng sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất mà cấp trên giao cho.
  Trên cương vị được phân công, các Phó Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ mỗi năm học, các yêu cầu khác trong từng năm học và các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời kiểm tra, giám sát để đạt được hiệu quả công tác cao nhất.
  Điều 2: PHÂN CÔNG CỤ THỂ:
  1. Hiệu trưởng: Trần Ngọc Sáng
  Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự; kế hoạch - tài chính, CSVC; kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và dài hạn.
  Thực hiện phân cấp quản lý trong nhà trường, giao quyền, phân quyền, uỷ quyền, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của các văn bản quy phạm pháp quy hiện hành.
  Là chủ Tài khoản ngân sách nhà trường.
  Chủ tịch các Hội đồng của nhà trường: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương và các Hội đồng khác của trường.
  Trưởng Ban chỉ đạo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Ban chỉ đạo khác của nhà trường.
  Phụ trách chung các công việc, cùng với các phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.
  Trực tiếp phân công công tác, giao nhiệm vụ cho mọi thành viên thuộc trường THCS Phạm Đôn Lễ.
  Trực tiếp giải quyết cho cán bộ giáo viên, nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc riêng.
  Trực tiếp phụ trách công tác phát triển xã hội hoá giáo
   
  Gửi ý kiến

  Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu ! Quê hương là gì hả mẹ? Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều !

  Bản đồ Vệ Tinh


  DANH NGÔN